Sandık Kurulunda Görev Almak İsteyenler Hakkında (Acele ve Günlü)